Ogłoszenia dotyczące strony

Lekcja online na żywo

by Karol Sieńkowski -

Nauczycielom, którzy z różnych powodów nie mogą realizować lekcji w formie stacjonarnej dajemy na platformie Baza Eko Wiedzy narzędzie do prowadzenia lekcji online. Po zapisaniu się na seminarium nauczyciel oraz dzieci mogą wybrać aktywność "Lekcja na żywo z nauczycielem". Możliwe jest połączenie wideo, głosowe lub mieszane.

Zalecane przeglądarki internetowe: Google Chrome, Firefox.